สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 1. เด็กชายชนะเกียรติ  ประวันทะกัง
2. เด็กชายณัฎฐจิตต์  บุญจรัล
 
1. นายไกรทอง  พนาดร